PenSam Bank

PenSam Bank er en privatkundebank, som er del af PenSam koncernen. Banken er et 100 % ejet datterselskab af PenSam Holding A/S, der foruden Pensam Bank A/S tæller PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S og PenSam A/S.

PenSam Bank

PenSam Holding A/S er stiftet af FOA sammen med Pensionskassen PenSam. Aktionærer i PenSam Holding A/S er FOA - Fag og Arbejde (FOA) og Pensionskassen PenSam.

#1 Fakta om Resurs Bank

  1. Hovedkontor: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum
  2. Kontor i Danmark: Ja
  3. Type: Internetbank
  4. Ansatte i Danmark: 23
  5. Kontakt dansk kundeservice: tlf.: 78 77 79 53 / bank@pensam.dk

#2 Historien

2018: PenSam indgår samarbejde med Lendme, så FOAs medlemmer nu har mulighed for at indhente tilbud fra PenSam og sammenligne dem med tilbud fra andre banker.

1994: PenSam Bank begynder at tilbyde bankprodukter til privatkunder.

1990: PenSam Bank stiftes for at tilbyde kapitalpensionsopsparing som supplement til PenSams arbejdsmarkedspensionsordningerne.

1986: PenSam dannes som et administrationssamarbejde mellem fire FOA-pensionskasser. PenSam flytter ind på Jørgen Knudsens Vej i Farum.

1966: Pensionskassen for sygehjælpere stiftes som den første indenfor LO familien.