Beløb: 
Løbetid: 
 år
Ret  
Indstillinger for lån
Luk X
Lånebeløb
10.000
300.000
Ønsket løbetid
 år
1 år
12 år

Privatlivspolitik

På denne side kan læse om LendMes privatlivspolitik

12. december 2019 | Læsetid: 13 minutter

Udstedelsesdato for denne Privatlivspolitik: 8. november 2018.

I vores Privatlivspolitik (Herefter refereret til som "privatlivspolitik") finder du hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig bruger dem til.

1.1

Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du anvender Lendme’s tjeneste, eller når du besøger vores hjemmeside.

1.2

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne hjemmesider. Lendme er ikke ansvarlig for håndtering af personoplysninger på disse eksterne sider, og opfordrer dig til ikke at give personoplysninger inden du har sikret dig på hvilke vilkår dette sker.

2.1

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

 • LendMe ApS
 • Carl Jacobsens Vej 16, st
 • 2500 Valby
 • CVR nummer 37445290

(Herefter refereret til som “Lendme”, “vi” og “vores”). Du kan også kontakte Lendmes databeskyttelsesrådgiver på dpo@lendme.dk.

2.2

Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesretlige regler.

2.3

Ønsker du indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte personoplysninger – eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse til LendMe.

3.1

Lendme bruger og opbevarer personoplysninger,

Write something

 • der hentes hos kreditoplysningsbureauer (RKI og Debitorregisteret), med henblik på at se om er betalingsanmærkninger registreret i dit navn
 • der modtages i forbindelse med ansøgningen om lån på Lendmes hjemmeside, eller via vores samarbejdspartnere som i øjeblikket omfatter Basisbank, Express Bank, L'easy, Nordea Finans, PenSam Bank, re:member (en del af EnterCard Danmark), Resurs Bank og Sparxpres (en del af Spar Nord Bank).
 • der hentes via offentlige databaser og opslagsværk såsom folkeregisteret og CPR-registeret, med henblik på at validere og holde information opdateret
 • når du ansøger om en stilling hos LendMe
 • når du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev

3.2

Personoplysninger modtaget i forbindelse med ansøgningsprocessen omfatter:

 • a) Almindelige personoplysninger: navne, CPR-nummer, adresse, beskæftigelse, indtægt, andre kredit forpligtelser, civilstand, boligforhold, antal biler i husstanden, gæld på ansøgningstidspunktet, betalingsanmærkninger, statsborgerskab, e-mail og telefonnumre. Denne liste er ikke udtømmende men vejledende, da de antallet og typen af de indsamlede personoplysninger ændrer sig i takt med at ansøgningsskemaet opdateres eller justeres.
 • b) Følsomme personoplysninger: fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

3.3

LendMe registrerer og opbevarer også:

 • kommunikation mellem dig og Lendme, i form af telefonopkald, e-mail korrespondance, chat samt anden korrespondance der registreres i forbindelse med din brug af vores tjeneste, og
 • information om hvordan og hvorhenne og hvornår du bruger vores tjenester.

3.4

Personoplysninger skal forstås som defineret i databeskyttelseslovgivningen.

4.1

Lendme indsamler dine personoplysninger med det formål at formidle finansielle ydelser og lån samt administrer din brug af de produkter og tjenesteydelser, som Lendme tilbyder.

4.2

Dine personoplysninger vil også blive brugt til løbende at vurdere, om der skulle være mulighed for at tilbyde dig bedre og billigere finansielle produkter og tjenesteydelser, markedsføring af relevante produkter eller tjenesteydelser i tilfælde af du har givet behørigt samtykke, samt statistik.

4.3

Som led i vores administration og leverance af vores tjenester, så gemmer vi e-mail-kommunikation og chat. Hvis du taler med Lendme i telefonen, så kan det være telefonopkaldet bliver optaget, med det formål at forbedre brugeroplevelsen og kvaliteten af vores tjenester.

4.4

Lendme indsamler også data, som viser, hvordan og hvornår du bruger Lendme.dk, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilke sider på Lendme.dk du besøger, samt hvilken dataenhed du bruger for at tilgå Lendme.dk.

Indsamling og behandling af hvordan og hvornår du bruger Lendme.dk sker med det formål løbende at forbedre hjemmesiden og de tjenester, Lendme stiller til rådighed.

4.5

LendMe vil i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om dig fra andre kilder end dig selv, og disse kilder kan inkludere:

 • Online kilder, f.eks. sociale medier, hvor du selv har gjort personoplysningerne offentligt tilgængelige,
 • Offentlige myndigheder, såsom Folkeregisteret, eller CPR-registeret, samt
 • Kreditoplysningsbureauer, såsom RKI.

Formålet med at indhente disse personoplysninger er at supplere, eller validere, den information der gives af dig i ansøgningen om lån, samt sikre at de registrerede personoplysninger om dig er ajourførte.

5.1

Når du laver en ansøgning på Lendme.dk, beder vi dig om at afgive dit udtrykkelige samtykke til at Lendme må indsamle og behandle de i ansøgningen afgivne oplysninger, samt indhente og behandle oplysninger om dig fra relevante andre kilder, såsom Folkeregisteret og RKI samt Debitor Registeret.

5.2

Du giver også samtykke til at Lendme kan videregive dine personoplysninger til Basisbank, Express Bank, L'easy, Nordea Finans, PenSam Bank, re:member (en del af EnterCard Danmark), Resurs Bank og Sparxpres (en del af Spar Nord Bank), i tilfælde af din ansøgninger opfylder de kriterier der er fastsat af de ovennævnte virksomheder, med henblik på at disse virksomheder hver især kan foretage en kreditværdighedsvurdering af din ansøgning, og vurdere om de kan give dig et lånetilbud. Se mere om de enkelte virksomheder, og hvor du kan finde deres respektive privatlivspolitikker nedenfor under punkt 14.

5.3

De i punkt 5.2 nævnte virksomheder foretager, i tilfælde af din ansøgninger opfylder de kriterier der er fastsat af de respektive virksomheder, hver især behandling af dine personoplysninger som selvstændig dataansvarlig, da vurderingen af om de kan afgive et lånetilbud ikke sker på baggrund af en instruks fra Lendme. Du kan rette henvendelse til Lendme såfremt du ønsker at informeres om hvilke af virksomhederne Lendme har videregivet dine data til.

5.4

I tilfælde af de i punkt 5.2 nævnte virksomheder behandler din persondata på baggrund af en instruks fra Lendme, og derfor optræder som databehandlere, så vil sådan behandling være reguleret på baggrund af en databehandleraftale mellem Lendme og den respektive virksomhed.

5.5

Alle personoplysninger, som Lendme modtager, behandles strengt fortroligt og i henhold til EU’s Databeskyttelsesforordning samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler.

5.6

Lendme opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne yde de tjenester som Lendme tilbyder. Det sker på de vilkår som du har accepteret i henhold til denne Privatlivspolitik samt Betingelserne, eller så længe som påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

LendMe må behandle dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af de tjenester Lendme tilbyder i henhold til de Betingelser du har accepteret;
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til lov og/eller myndighedsbeslutning;
 • Behandling af personoplysninger til brug for retstvister i op til 10 år i henhold til gældende regler om forældelse i henhold til lov om forældelse af fordringer;
 • Behandling af personoplysninger til brug for behandling af din ansøgning, yde kundeservice, foretage opfølgning, rettelser samt til grundlag for bevisførelse i op til 24 måneder fra den sidste registrering er foretaget i ansøgningen.
 • Behandling af personoplysninger med formål for at kunne føre bevis på hvilket grundlag, bankerne og finansieringsselskaberne har foretaget vurdering af kreditværdighed i henhold til § 7C i lov kreditaftaler, i op til 18 måneder efter ansøgningstidspunktet;
 • Behandling i 5 år i henhold til bogføringslovens regler;
 • Behandling af personoplysninger til brug for udsendelse af markedsføring i tilfælde af du har givet samtykke til at modtage markedsføring eller nyhedsbrev; og
 • Behandling af personoplysninger baseret på Lendmes legitime interesser.

Lendme foretager behandling af dine personoplysninger i henhold til det retsgrundlag der beskrives som legitime interesser. Legitime interesser omfatter de nedenfor nævnte punkter, hvor der løbende foretages afvejning mellem Lendmes formål med at behandle dem, og vores brugeres ret til deres privatliv.

 • Løbende at forbedre vores produkter, og give vores brugere relevante tjenester og tilbud der relaterer sig til finansielle ydelser, og tilknyttede tjenester.
 • Identificere, forebygge og begrænse misbrug og svig.
 • Udarbejde statistiske modeller og forudsigelses-mekanismer, der kan hjælpe til at forbedre brugeroplevelsen eller hastigheden af tjenesten.
 • Sikre integriteten og sikkerheden af vores netværks- og informationssystem, og vores evne til at modstå kompromittering, ulovlig indtrængning, eller uhensigtsmæssig udnyttelse af Lendme.dk eller vores tjenester.

De legitime interesser der er beskrevet ovenfor er gældende så længe du benytter Lendme.dk, vores tjenester eller så længe der er et kundeforhold mellem dig og Lendme, og i en begrænset tid derefter. Lendme vil løbende vurdere hvorvidt behandlingen kan begrænses, eller hvorvidt personoplysninger kan anonymiseres eller pseudonymiseres, med henblik på at beskytte og hemmeligholde dine personoplysninger.

7.1

LendMe deler kun dine personoplysninger i det omfang det;

 • Kræves i henhold til gældende lov eller myndighedsafgørelse,
 • Er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til de tjenester vi tilbyder dig

I tilfælde af Lendme videregiver eller deler personoplysninger med en tredjepart så sondres der mellem modtagere inden for EU/EØS og modtagere uden for EU/EØS området.

I tilfælde af Lendme videregiver eller deler personoplysninger med en tredjepart så sondres der mellem modtagere inden for EU/EØS og modtagere uden for EU/EØS området.

For modtagere i tredjelande, uden for EU/EØS, så videregiver og deler Lendme kun data i tilfælde af der kan sikres et nødvendigt niveau af beskyttelse, f.eks. ved:

 • EU-kommissionen eller andre relevante myndigheder, har besluttet at niveauet af beskyttelse for personoplysninger er på et passende niveau,
 • At modtageren af personoplysninger har taget andre passende forholdsregler i brug, såsom brugen af EU-Kommissionen standardklausuler, overholdelse af reglerne omkring EU/US Privacy Shield eller bindende virksomhedsregler,
 • anden databeskyttelsesretlig regulering der giver adgang til at dele personoplysninger, eller
 • baseret på dit udtrykkelige samtykke.

8.1

LendMe, og de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med, kan i nogle tilfælde anvende automatiske afgørelser samt profilering i forbindelse med din brug af Lendmes tjenester. Formålet er at sikre højest mulige konsistens i forhold til den tjeneste vi udbyder og den hurtigst mulige behandling, med færrest mulige fejl til følge.

8.2

LendMe, og de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med, kan som følge heraf ikke inddrage andre vurderinger eller informationer i forhold til indhentelse af lånetilbud, end hvad du stiller til rådighed, eller hvad Lendme og de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med, kan indhente fra andre datakilder.

9.1

Vær opmærksom på at de personoplysninger Lendme videregiver sammen med eventuel anden data, som långiver indhenter fra dig eller fra andre informationskilder, ligger til grund for det aftaleforhold, der oprettes, og at långivers behandling af denne data sker i henhold til deres betingelser. Derfor opfordrer Lendme dig til at nærlæse alle aftalevilkår. Lendme er ikke part i forhold til din aftale med långiver, og er derfor ikke ansvarlige for långivers behandling af dine data.

9.2

Du accepterer at den långiver du indgår låneaftale med kan give Lendme oplysning om at der er indgået en endelig låneaftale, med det formål Lendme kan registrere at Lendmes tjeneste er udført og at sagen er afsluttet.

10.1

Som kunde hos Lendme har du i henhold til EU's Databeskyttelsesforordning samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler, følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • At få adgang til dine personoplysninger.
 • At få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, alment udbredt og maskinlæseligt format, så du kan udøve din ret til dataportabilitet.
 • At anmode om, at dine personoplysninger berigtiges.
 • At anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger, hvis du mener, at disse behandles ulovligt, eller hvis dine personoplysninger ikke er korrekte.
 • At modsætte dig brugen af ​​dine personoplysninger til direkte markedsføring og anden brug baseret på legitime interesser.
 • At tilbagekalde dit samtykke til behandling af ​​dine personoplysninger, i tilfælde af samtykket blev indhentet for en bestemt type brug.
 • At blive glemt. Ifølge GDPR er enhver privatperson berettiget til at blive glemt.

10.2

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@lendme.dk, hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger vi har registreret, og hvordan disse behandles.

11.1

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til databeskyttelsesrådgiver på dpo@lendme.dk. Konsekvensen af at du tilbagekalder dit samtykke er, at Lendme ikke vil kunne tilbyde dig de tjenester som Lendme stiller til rådighed.

11.2

LendMe kan i henhold til punkt 6 ovenfor, samt andre ufravigelige regler vi er underlagt, være forpligtet til at opbevare dine personoplysninger samt andre informationer registreret i forbindelse med din brug af Lendme.dk eller i forbindelse med eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser, hvori personoplysningerne skal indgå, selv efter dit samtykke er tilbagekaldt.

12.1

Du har ret til at modtage de af dig afgivne person informationer om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

13.1

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Lendme, eller ønsker du at indgive en klage, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver, på dpo@lendme.dk eller telefon +45 70 60 62 62

Du kan også klage hos Datatilsynet, som kan kontaktes ved brug af nedenstående oplysninger:

 • Datatilsynet
 • Telefon: +45 33 19 32 00
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk
 • Fax: +45 33 19 32 18
 • Adresse: Borgergade 28, 5., DK-1300 København K

14.1

Lendme videregiver, i tilfælde af din ansøgninger opfylde de kriterier der er fastsat fra de respektive virksomheder nævnt i punkt 14.2, de personoplysninger der er registreret om dig fra ansøgningen på Lendme.dk, samt de data som Lendme henter om dig fra databaser, med henblik på at disse hver især som selvstændig dataansvarlige foretager behandling af dine personoplysninger.

Basisbank A/S

 • Adresse: Teglholm Alle 15, 2450 København SV
 • CVR nr.: 25213483
 • Tlf nr.: +45 70 22 09 29
 • E-mail: dataansvarlig@basisbank.dk
 • Læs Basisbanks fulde privatlivspolitikher

Express Bank

 • Adresse: Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup
 • CVR nr.: 16917931
 • Tlf nr.: +45 70 23 58 00
 • E-mail: dataprotectionoffice@expressbank.com
 • Læs Express Banks fulde privatlivspolitik her

L'easy

 • Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C
 • CVR nr.: 21478008
 • Tlf nr.: +45 88 88 88 88
 • E-mail: dpo@3cretail.dk
 • Læs L'easys fulde privatlivspolitik her

Nordea Finans Danmark A/S

 • Adresse: Helgeshøj Alle 33, 2630 Taastrup
 • CVR nr.: 89805910
 • Tlf nr.: +45 70 33 04 30
 • E-mail: dataprotectionoffice@nordea.com
 • Læs Nordea Finans fulde privatlivspolitik her

PenSam Bank

 • Adresse: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum
 • CVR nr.: 13884676
 • Tlf nr.: +45 44 39 39 39
 • E-mail: dpo@pensam.dk
 • Læs PenSam Banks fulde privatlivspolitik her. her

EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige

 • Adresse: Arne Jacobsens Allé 13, 3., 2300 København S
 • CVR nr.: 38722557
 • Tlf nr.: +45 33 42 37 67
 • E-mail: dpo@entercard.com
 • Læs EnterCards fulde privatlivspolitik her. her

Resurs Bank, filial af Resurs Bank aktiebolag, Sverige

 • Adresse: Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand
 • CVR nr.: 36041021
 • Tlf nr.: +45 39 13 16 00
 • E-mail: gdpr@resurs.se
 • Læs Resurs Banks fulde privatlivspolitik her

Sparxpres (en del af Spar Nord Bank)

 • Adresse: Adelgade 8, 7899 Skive
 • CVR nr.: 13737584
 • Tlf nr.: +45 96 16 13 00
 • E-mail: info@sparxpres.dk
 • Læs Sparxpres fulde privatlivspolitik her. her