Privatlivspolitik

På denne side kan læse om LendMes privatlivspolitik

Sidst opdateret: 13. december 2023 | Læsetid: 15 minutter

1.1

Denne privatlivspolitik ("Politik") beskriver, hvordan LendMe ApS, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, CVR.nr: 37445290 , ("LendMe", "vi", eller "vores") behandler personoplysninger i forbindelse med levering af vores tjenester ("tjenester"), for eksempel når du ansøger om et lån gennem os, bruger vores websted, kontrollerer din kreditværdighedsprofil via uScore, eller når du på anden måde interagerer med os. Denne politik beskriver behandling af personoplysninger i alle LendMe Services, herunder alle Services på lendme.dk og uscore.dk.

1.2

Denne politik beskriver blandt andet, hvordan vi indsamler, videregiver og opbevarer personoplysninger, og hvordan vi bestræber os på at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

1.3

De udtryk, der anvendes i denne erklæring, har samme betydning som i den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

2.1

Medmindre andet er angivet nedenfor, er LendMe dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger beskrevet i denne politik. Det er derfor vores ansvar at sikre, at behandlingen af personoplysninger, som vi er dataansvarlig for, udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

3.1

I forbindelse med levering af tjenester behandler vi de kategorier af personoplysninger, der er anført i afsnit 4 nedenfor.

3.2

Vi behandler også andre kategorier af personoplysninger end dem, der er anført i afsnit 4 nedenfor, afhængigt af formålet med behandlingen og de personoplysninger, vi modtager fra dig eller andre operatører.

4.1

Til levering af lånetjenester

4.1.1

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere lånetjenester til vores brugere, f.eks. for at hjælpe med at udarbejde og administrere en låneansøgning, hvilket også kan omfatte indsamling af kreditoplysninger. Når du ansøger om et lån gennem LendMe, etableres der et aktivt kundeforhold mellem dig og LendMe. Dette kundeforhold varer 18 eller 24 måneder ("Låneansøgningsperiode") afhængigt af om du får bevilget et lån eller ej. Hvis du får bevilget et lån, er denne periode 24 måneder. Hvis du ikke får bevilget et lån, er perioden 18 måneder. Derudover indsamler vi under behandlingen af din låneansøgning løbende oplysninger om status på din ansøgning fra de banker og pengeinstitutter, som din ansøgning er sendt til. Derudover kan vi behandle data indhentet fra uScore til dette formål. Du kan læse mere om uScore under 4.6.

4.1.2

Personoplysninger, der behandles til dette formål, omfatter navn, adresse, personnummer, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket lånebeløb og -periode, lånets formål, beskæftigelsens varighed, uddannelse, nationalitet, fødeland, antal år tilbragt i Danmark, årlig indkomst, civilstand, boligsituation, opholdsvarighed på adressen, antal børn under 18 år, ægtefællens årlige indkomst, boligudgifter, månedlig børneydelse, realkreditlån, studielån, billån, samlet kreditbeløb, refinansieringsbeløb, kontooplysninger, transaktionsoplysninger, kredit- og andre betalingsoplysninger samt tekniske oplysninger om den bestilte tjeneste, såsom oplysninger indhentet via cookies og lignende teknologier, din IP-adresse, tidspunktet og datoen, hvor du besøgte vores websted eller app, og oplysninger om din browser. Ovenstående oplysninger indsamles direkte fra dig, når du udfylder vores dynamiske ansøgningsskema. Bemærk, at du muligvis ikke bliver bedt om alle disse oplysninger, og derfor behandler vi muligvis ikke alle ovenstående oplysninger om dig.

4.1.3

Ud over ovenstående oplysninger indsamler vi din gældssaldo. Vi modtager også dit fulde navn, adresse, kreditoplysninger, herunder betalingsnotaer (disse oplysninger indsamles kun om hovedansøgeren) og din gældssaldo fra kreditoplysningsbureauer som, men ikke begrænset til, Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S.

4.1.4

Bemærk, at en kreditkontrol også kan udføres af en af vores partnere. I sådanne tilfælde overfører vi dine personoplysninger til den relevante partner for at muliggøre databehandling.

4.1.5

Retsgrundlaget for ovenstående formål er den kontrakt, du har indgået med os. Behandlingen af personoplysninger til dette formål er nødvendig for udførelsen af de kontrakter, vi indgår med vores brugere om levering af lånetjenester. Uden behandling af disse data kan vi ikke give dig lånetjenester.

4.1.6

Personoplysninger, der behandles med henblik på levering af lånetjenester, vil blive videregivet til de banker og finansielle institutioner, som vi samarbejder med, som igen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker for at vurdere, om de kan give dig et lånetilbud.

4.1.7

Behandlingen af personoplysninger, der udføres til dette formål, involverer automatiseret beslutningstagning vedrørende dine personoplysninger. Beslutningstagningen sker ved at vurdere, hvilke banker og pengeinstitutter din ansøgning skal overføres til. Vurderingen er baseret på flere kriterier, såsom oplysninger om din kreditværdighed. Den beslutning, du modtager, er baseret på oplysninger, du selv har givet, og oplysninger om dig, som vi har modtaget fra kreditoplysningsbureauer såsom, men ikke begrænset til, Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S. I nogle tilfælde har du ret til at anmode om en manuel beslutningsproces.

4.1.8

Vi behandler personoplysninger i låneansøgningsperioden, dvs. 18 eller 24 måneder fra datoen for indgivelse af låneansøgningen, samt i en længere periode, der er nødvendig for at beskytte vores interesser og opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder.

4.2

Til at kontakte dig som en del af leveringen af vores tjenester

4.2.1

Vi behandler dine personoplysninger som led i at levere vores tjenester og holde dig informeret om relevante oplysninger relateret til vores tjenester, for eksempel, men ikke begrænset til, i løbet af låneansøgningsperioden, så vi kan kontakte dig vedrørende behandlingen af din ansøgning. Vi kontakter dig via telefon, sms og e-mail. De personoplysninger, der behandles til dette formål, omfatter navn, adresse, personnummer, e-mailadresse og telefonnummer og, hvor det er relevant, andre oplysninger, der kræves for at tilbyde vores tjenester.

4.2.2

Retsgrundlaget for disse kontakter er den aftale, du har indgået med os om vores tjenester. Behandlingen af personoplysninger til dette formål er nødvendig for udførelsen af den aftale, vi indgår med vores brugere om levering af tjenesterne. Uden behandling af disse data kan vi ikke levere de tjenester, vi tilbyder, til dig.

4.2.3

De personoplysninger, der behandles til dette formål, indsamles direkte fra dig, når du udfylder en ansøgning eller bruger vores tjenester. I nogle tilfælde indhentes oplysninger fra tredjeparter, herunder kreditoplysningsbureauer såsom, men begrænset til, Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S samt andre offentligt tilgængelige informationskilder samt fra andre virksomheder i vores koncern, for eksempel hvis det er nødvendigt at opdatere dine kontaktoplysninger, såsom din adresse og telefonnummer eller e-mail.

4.2.4

Vi behandler dine personoplysninger, mens du bruger vores tjenester og låneansøgningsperioden, dvs. i 18 eller 24 måneder 4.1.1 som beskrevet af os fra indsendelsen af ansøgningen, samt den længere periode, der er nødvendig for at beskytte vores interesser og opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder. Hvis den service, vi tilbyder, kræver, at du opretter en brugerprofil (herunder, men ikke begrænset til, uScore) vil vi behandle dine personoplysninger i en periode på 24 måneder fra den sidste dato, hvor du loggede ind på Tjenesten.

4.3

Til levering af forsikring

4.3.1

Hvis du ønsker at ansøge om forsikring gennem os, behandler vi dine personoplysninger for at videresende ansøgningen til forsikringsselskabet. Hvis du får udstedt forsikring, vil forsikringsselskabet informere os. Derudover vil forsikringsselskabet informere os, hvis du ønsker at ændre forsikringsbeløbet, eller hvis forsikringen opsiges af dig eller forsikringsselskabet. Personoplysninger, der behandles til dette formål, omfatter navn, adresse, personnummer, e-mailadresse og telefonnummer, erhverv, indkomst, alder, boligsituation, bilejerskab, kredit- og andre betalingsoplysninger samt forsikringsbeholdninger.

4.3.2

Retsgrundlaget for ovenstående formål er den kontrakt, du har indgået med os. Behandlingen af personoplysninger til dette formål er nødvendig for udførelsen af de kontrakter, vi indgår med vores brugere om levering af tjenesterne. Uden behandling af disse data vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig tjenester relateret til låneforsikring, såsom muligheden for at ansøge om forsikring gennem os.

4.3.3

Behandlingen af personoplysninger, der udføres til dette formål, involverer automatiseret beslutningstagning vedrørende dine personoplysninger. Beslutningen træffes ved at vurdere, om du kan tilbydes forsikring ud fra en række kriterier, herunder oplysninger om din kreditværdighed. Den beslutning, du modtager, er baseret på oplysninger, du selv har givet, og oplysninger om dig, som vi har modtaget fra kreditoplysningsvirksomheder, såsom, men ikke begrænset til Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S. I nogle tilfælde har du ret til at anmode om en manuel beslutningsproces.

4.3.4

Når du beder os om at hjælpe dig med at udarbejde en forsikringsansøgning, indsamles personoplysninger direkte fra dig. Forsikringsselskabet vil give dig oplysninger om mulige ændringer og opsigelser af din forsikring, og hvordan de behandler dine personoplysninger.

4.3.5

Vi behandler personoplysninger i låneansøgningsperioden, dvs. 18 eller 24 måneder fra datoen for indgivelse af låneansøgningen, samt i en længere periode, der er nødvendig for at beskytte vores interesser og opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder.

4.4

At udvikle of forbedre tjenester

4.4.1

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger tjenesterne eller på anden måde interagerer med os. Dette giver os mulighed for løbende at udvikle og forbedre din brugeroplevelse eller tjenesternes hastighed. Personoplysninger, der behandles til dette formål, omfatter navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket lånebeløb og -periode, lånets formål, ansættelsesvarighed, uddannelse, nationalitet, fødeland, antal år tilbragt i Danmark, årlig indkomst, civilstand, boligstatus, opholdstid på adressen, antal børn under 18 år, ægtefællens årlige indkomst, boligudgifter, månedlig børneydelse, realkreditlån, studielån, billån, samlet kreditbeløb, refinansieringsbeløb, kontooplysninger, transaktionsoplysninger, kredit- og andre betalingsoplysninger samt tekniske oplysninger om de bestilte tjenester, såsom oplysninger opnået via cookies og lignende teknologier, din IP-adresse, tidspunktet og datoen, hvor du besøgte vores websted, Oplysninger om andre applikationer, du har lavet gennem os, applikationsskabelonen eller applikationen og oplysninger om din browser.

4.4.2

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at udvikle og forbedre tjenesterne og vores hjemmeside.

4.4.3

De personoplysninger, der behandles til dette formål, indsamles hovedsageligt direkte fra dig i forbindelse med brugen af tjenesterne. I nogle tilfælde indhentes dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailoplysninger fra tredjeparter, herunder kreditoplysningsbureauer som, men ikke begrænset til Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S og andre offentligt tilgængelige informationskilder samt andre virksomheder, der tilhører vores gruppe.

4.4.4

Personoplysninger, der behandles til dette formål, opbevares i 36 måneder fra sidste gang, du brugte tjenesterne.

4.5

At opdage og forhindre misbrug og svindel

4.5.1

Vi behandler personoplysninger for at sikre kundesikkerhed og for at forhindre misbrug af vores tjenester og websted samt svig. Personoplysninger, der behandles til dette formål, omfatter navn, adresse, personnummer, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket lånebeløb og -periode, lånets formål, ansættelsesvarighed, uddannelse, nationalitet, fødeland, antal år tilbragt i Danmark, årlig indkomst, civilstand, boligsituation, opholdstid på adressen, antal børn under 18 år, ægtefællens årlige indkomst, boligomkostninger, månedligt underholdsbidrag, realkreditlån, studielån, billån, samlet kreditbeløb, refinansieringsbeløb, kontooplysninger, transaktionsoplysninger, kredit- og andre betalingsoplysninger og tekniske oplysninger om de bestilte tjenester, såsom oplysninger opnået via cookies og lignende teknologier, din IP-adresse, tidspunktet og datoen, hvor du besøgte vores websted eller app, og oplysninger om din browser.

4.5.2

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at opretholde kundesikkerheden ved at forhindre misbrug og svig.

4.5.3

De personoplysninger, der behandles til dette formål, indsamles direkte fra dig, når du bruger tjenesterne, f.eks. når du laver en låneansøgning. I nogle tilfælde indhentes navn, adresse, telefonnummer og e-mailoplysninger fra tredjeparter, herunder kreditoplysningsvirksomheder som, men ikke begrænset til Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S og andre offentligt tilgængelige informationskilder samt andre virksomheder, der tilhører vores gruppe.

4.5.4

Vi behandler personoplysninger i 36 måneder fra din sidste brug af tjenesterne og i den længere periode, der er nødvendig for at beskytte vores interesser og for at etablere, udøve og håndhæve juridiske krav.

4.6

Sådan registreres en kreditværdighedsprofil

4.6.1

Vi behandler dine personoplysninger for at oprette og præsentere en kreditværdighedsprofil. Du kan registrere en gratis profil i forbindelse med din brug af vores andre tjenester eller direkte via vores websted www.uscore.dk. En kreditværdighedsprofil giver dig mulighed for at kontrollere din kreditværdighed enten som en del af vores andre tjenester, såsom låneansøgningsprocessen, eller for at se profilen uafhængigt uden at bruge vores andre tjenester. De personoplysninger, der behandles til dette formål, omfatter navn, adresse, personnummer, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket lånebeløb og -periode, lånets formål, beskæftigelsens varighed, uddannelse, nationalitet, fødeland, antal år tilbragt i Danmark, årlig indkomst, civilstand, boligsituation, opholdsvarighed på adressen, antal børn under 18 år, ægtefællens årlige indkomst, boligudgifter, månedligt børnetilskud, realkreditlån, studielån, billån, kreditgæld i alt, refinansieringsbeløb, kontooplysninger, transaktionsoplysninger, kreditoplysninger og andre betalingsoplysninger.

4.6.2

Retsgrundlaget for ovenstående formål er dit samtykke.

4.6.3

Som regel indsamles de personoplysninger, der behandles til kreditværdighedsprofilen, direkte fra dig selv, når du tilmelder dig uScore-tjenesten eller i forbindelse med brugen af vores andre tjenester, for eksempel når du opretter en låneansøgning. Dine personoplysninger indsamles også fra tredjeparter, herunder kreditoplysningsvirksomheder som, men ikke begrænset til Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S og andre offentligt tilgængelige informationskilder samt fra andre virksomheder, der tilhører vores koncern.

4.6.4

Hvis du bruger vores andre tjenester, og der oprettes en kreditværdighedsprofil i overensstemmelse med punkt 4.6.1, behandles dine personoplysninger, så længe dit aktive kundeforhold varer. Hvis du har aktiveret din kreditværdighedsprofil enten ved at interagere med vores andre tjenester eller ved at registrere dig direkte på uscore.dk, gemmes dine data i 24 måneder fra din sidste interaktion med vores tjenester. Efter denne aktive periode på 24 måneder forbeholder vi os ret til at fortsætte med at opbevare og behandle dine personoplysninger som krævet eller tilladt i henhold til kontraktlige forpligtelser, gældende love og vores egne legitime interesser.

4.7

Til markedsføringstjenester og yderligere tjenester

4.7.1

Vi behandler personoplysninger for at markedsføre tjenesterne og yderligere tjenester, der leveres af os og vores partnere. For at sikre, at modtageren modtager interessante og relevante oplysninger, behandler vi oplysninger om vores kunders brug af tjenesterne for at vurdere, om vi og vores partnere er i stand til at tilbyde bedre og mere overkommelige finansielle produkter og tjenester. Markedsføring foregår via telefon, e-mail, SMS, herunder bl.a. udsendelse af nyhedsbreve og anden promovering. Personoplysninger, der behandles til dette formål, omfatter navn, adresse, personnummer, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket lånebeløb og -periode, lånets formål, beskæftigelsens varighed, uddannelse, nationalitet, fødeland, antal år tilbragt i Danmark, årlig indkomst, civilstand, boligsituation, opholdsvarighed på adressen, antal børn under 18 år, ægtefællens årlige indkomst, boligudgifter, månedlig børneydelse, realkreditlån, studielån, billån, samlet kreditgæld, refinansieringsbeløb, kontooplysninger, transaktionsoplysninger, kredit- og andre betalingsoplysninger samt tekniske oplysninger om de bestilte tjenester, såsom oplysninger indhentet via cookies og lignende teknologier, din IP-adresse, tidspunktet og datoen, hvor du besøgte vores websted eller app, og browseroplysninger.

4.7.2

Til dette formål deler vi også dine kontaktoplysninger, såsom din e-mailadresse, med sociale medieorganisationer som Meta (Facebook & Instagram), Googles platforme (Google Ads) og andre sociale medietjenester.

4.7.3

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til markedsføringsformål er;

 • 4.7.3.1   dit samtykke
 • 4.7.3.2    Legitim interesse i at markedsføre vores tjenester. Vi foretager denne behandling med støtte fra en såkaldt interesseafvejning, hvor vi vurderer, at behandlingen ikke krænker dit privatliv væsentligt.

4.7.4

Personlige data indsamles normalt direkte fra dig. I nogle tilfælde indsamles data fra tredjeparter, herunder kreditoplysningsbureauer såsom, men ikke begrænset til Debitor registret A/S (RKI) og Experian A/S og andre offentligt tilgængelige informationskilder samt fra andre virksomheder i vores koncern.

4.7.5

Den periode, vi opbevarer dine personlige oplysninger i, afhænger af retsgrundlaget for en sådan behandling.

 • 4.7.5.1  Hvis vi har modtaget et markedsføringssamtykke fra dig, gemmer og behandler vi dine personoplysninger med det formål at gennemføre markedsføringsaktiviteter, indtil du trækker dit samtykke til at modtage markedsføringsoplysninger tilbage.
 • 4.7.5.2  I tilfælde af at vi behandler de personlige oplysninger, vi har modtaget om dig som en del af din brug af vores tjenester til markedsføringsformål, baseret på vores legitime interesse, behandler vi dine data, så længe du har en aktiv sammenligning eller aktive tilbud. Hvis du har ansøgt om at modtage lånetilbud, behandler vi dine personoplysninger i låneansøgningsperiodens løbetid, dvs. 18 eller 24 måneder fra datoen for indgivelse af låneansøgningen. Hvis den service, vi tilbyder, kræver, at du opretter en brugerprofil (herunder, men ikke begrænset til, uScore), behandler vi dine personlige data i en periode på op til 24 måneder fra den sidste dato, du loggede ind på tjenesten.

5.1

Vi overfører personoplysninger til andre virksomheder inden for samme koncern som LendMe til de formål, der er angivet i denne politik.

5.2

Vi deler også dine personoplysninger med andre virksomheder, hvis det er nødvendigt til et af de formål, der er angivet i denne politik. I nogle tilfælde er disse virksomheder såkaldte. processorer af personoplysninger i forhold til os. Sådanne virksomheder behandler personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. Når dine personoplysninger deles med databehandlere, er det kun til specifikke og forudbestemte formål, der er forenelige med de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Vi har aftaler med vores databehandlere, og vi kontrollerer, at alle databehandlere giver tilstrækkelige garantier for sikkerheden og fortroligheden af personoplysninger.

5.3

Vi deler også personoplysninger med virksomheder, der er selvstændige dataansvarlige, herunder banker og finansielle institutioner, som dine låneansøgninger gennem os vil blive videresendt til. Disse uafhængige dataansvarlige behandler personoplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker. En sådan behandling kan indebære automatiseret beslutningstagning. I nogle tilfælde har du ret til at få din ansøgning behandlet manuelt. Hvis du ønsker oplysninger eller har spørgsmål om den behandling af personoplysninger, der finder sted, når en bank eller finansieringspartner vurderer din ansøgning, bedes du kontakte den pågældende bank. De organisationer, som vi overfører personoplysninger til, er anført i bilag 1.

5.4

Vi overfører kun personoplysninger til tredjelande (dvs. uden for EU/EØS), hvis (i) Europa-Kommissionen har besluttet, at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, (ii) modtageren af personoplysningerne har underskrevet en bindende aftale, der kan håndhæves, og som giver tilstrækkelige garantier for at beskytte de overførte personoplysninger, eller (iii) der er et andet retsgrundlag for en sådan overførsel i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

5.5

Bilag 1 indeholder en liste over de tredjelande, som vi overfører personoplysninger til, samt grundlaget for overførslen og de gældende sikkerhedsforanstaltninger.

5.6

Vi videregiver også personoplysninger til myndigheder eller andre offentlige aktører, hvis loven kræver det.

6.1

Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger relateret til de personoplysninger, der behandles i overensstemmelse med denne politik. Hvis det er nødvendigt, foretager vi blandt andet anonymisering og pseudonymisering af personoplysninger. Vi implementerer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre forsætlig eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der overføres, lagres eller på anden måde behandles.

6.2

For mere information om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har på plads, bedes du kontakte os i overensstemmelse med nedenstående afsnit 10 I overensstemmelse med.

7.1

Vi behandler kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Vi opbevarer ikke personoplysninger længere end tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR.

7.2

Vi anonymiserer dataene så hurtigt som muligt, efter at de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet. Vi forbeholder os ret til at afidentificere dataene, så dataene kan bruges til statistiske formål.

8.1

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at vide, om vi behandler personoplysninger, og hvilke personoplysninger vi behandler om dig, til at modtage en kopi af dem og nogle yderligere oplysninger.
 • I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder, når personoplysninger behandles med henblik på udførelse af en opgave i samfundets interesse, henhørende under offentlig myndighedsudøvelse eller på grundlag af legitim interesse. Du har dog altid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 • Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Begrænsning betyder, at personoplysninger vil blive markeret på en sådan måde, at de kun vil blive behandlet til visse begrænsede formål i fremtiden. Retten til begrænsning gælder blandt andet, hvis du mener, at dataene er unøjagtige, og du har anmodet om berigtigelse heraf. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at foretage visse egenkontroller, før vi retter personoplysninger. I mellemtiden, indtil vores verifikation er udført, vil behandlingen af dine personoplysninger være begrænset.
 • Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til databehandling tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.
 • Hvis du mener, at personoplysningerne om dig er forkerte eller ufuldstændige, kan du anmode om, at dine personoplysninger rettes eller suppleres.
 • Du har ret til at få dine personoplysninger slettet (såkaldt sletning). "ret til at blive glemt") i nogle tilfælde. Denne ret gælder kun, hvis betingelserne i artikel 17 GDPR er opfyldt, for eksempel hvis de pågældende personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage (hvis en sådan behandling er baseret på dit samtykke).
 • Du har ret til ikke at være underlagt beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, hvis beslutningen sandsynligvis vil have retsvirkninger eller på lignende måde påvirke dig væsentligt, medmindre der er undtagelser.
 • Du har også ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen udføres automatisk. Derudover kan du anmode om, at dine personoplysninger overføres til en anden dataansvarlig, for eksempel en anden virksomhed, hvis du ønsker at bruge deres tjenester i stedet for os. Bemærk dog, at vi kun behøver at overføre dataene til en anden virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.
 • Du har ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

8.2

Du kan kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller ikke er tilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve nogen af ovennævnte rettigheder. Bemærk, at nogle af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, er begrænset af juridiske begrænsninger, hvilket betyder, at vi under visse omstændigheder ikke er forpligtet til at efterkomme en anmodning om at udøve en bestemt rettighed.

8.2.1

Hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende behandlingen af personoplysninger, kan du kontakte den danske databeskyttelsesmyndighed på www.datatilsynet.dk.

9.1

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik fra tid til anden. Datoen for den seneste ændring er angivet i afsnittet nedenfor 9.3. Eventuelle ændringer i denne politik vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du holder dig orienteret om indholdet af denne politik, så du kan bemærke eventuelle ændringer i den.

9.2

Hvis vi ændrer væsentligt i politikken, underretter vi de relevante parter i god tid, før ændringerne træder i kraft, og beder om nødvendigt disse parter om at gennemgå og gennemgå politikken igen.

9.3

Denne erklæring blev sidst opdateret den 13.23.2023.

10.1

10.1 Hvis du har spørgsmål om erklæringen eller behandlingen af personoplysninger, bedes du kontakte os på info@lendme.dk.