Start ansøgning her

LendMe’s lånebarometer 2020

2020 var et år, som vil blive husket for mange ting. Vi har valgt, at det skulle være året, hvor vi gav et indblik i det danske lånemarked for forbrugslån. Vi har siden vores start i 2018 lykkedes med at skabe større gennemsigtighed på det danske lånemarked ved at lade brugere sammenligne vilkår og priser på lån.

Sidst opdateret: 9. november 2023 | Læsetid: 13 minutter

Som noget helt nyt udgiver vi vores lånebarometer, hvor vi gransker året, der er gået, og giver en status på lånemarkedet i Danmark.

Lånebarometeret er en rapport, der består af vores egne indsamlede data gennem hele 2020, hvor vi tager trykket på danskernes låneadfærd og giver et repræsentativt overblik over markedet for forbrugslån.

Rapporten er resultatet af et datasæt på mere end 50.000 ansøgninger. Det gør det til den største af sin slags i Danmark nogensinde.

Det var nemlig et år, hvor økonomi på både mikro- og makroniveau spillede en bærende rolle i de fleste menneskers bevidsthed på grund af den globale pandemi og en dertilhørende række af økonomiske følgesygdomme.

2020-udgaven af vores lånebarometer giver blandt andet et indblik i, hvordan den gennemsnitlige ansøger ser ud, hvor i Danmark de kommer fra, og hvilke formål de ønsker at låne til. Derudover finder du også svar på, hvilke forskelle der er på køn, alder og landsdele, når det kommer til låneadfærd.

Der eksisterer rigtig mange forestillinger om, hvem der vil låne penge og til hvad. Derfor har vi gravet tallene frem for at finde ud af, hvordan den gennemsnitlige ansøger så ud i 2020.

Vi kan se, at lige under seks ud af ti ansøgerne var mænd og den gennemsnitlige alder var på 43,2 år.

Over halvdelen af ansøgerne var enten gift (29,5%) eller boede med en samlever (23,4%). Det var en ændring fra 2019, hvor det var singlerne, der søgte om flest lån. Med 'single' mener vi folk, der ikke er gift eller bor med en samlever og søger alene.

Den gennemsnitlige ansøger i Danmark. Kilde: LendMe
Den gennemsnitlige ansøger i Danmark. Kilde: LendMe

Vi kan se, at den gennemsnitlige ansøger boede til leje og faktisk var det næsten 2 ud af 3, der skrev, at de boede til leje. Dernæst var det hver fjerde, der boede i egen bolig.

Syv ud af ti havde egen bil, mens omkring det samme antal ansøgere var medlem af en a-kasse og havde skrevet, at de var lønmodtagere.

Selvom over halvdelen boede sammen med deres partner eller var gift, havde omkring ni ud af ti valgt at ansøge alene.

Den gennemsnitlige ansøger bor derudover vest for Storebælt, hvor omkring 51,2% har bopæl. Selvom Vest- og Sydsjælland er den landsdel, der generelt søger om flest lån, følger både Sydjylland og Østjylland lige i hælene som den anden- og tredjestørste landsdel, når man kigger på antallet af ansøgninger.

Vi kan se, at mænd oftere ansøgte om lån end kvinder med en andel på 58,5% af de ansøgte lån. Generelt var det efterspurgte beløb hos mænd væsentligt højere end hos kvinderne, da beløbet for mænd var 86.838 kroner, mens det for kvinder var på 72.921 kroner i gennemsnit.

Vi kan derudover se, at fordelingen mellem mænd og kvinder blev mere lige, da mænd sidste år udgjorde 60,5% af de samlede ansøgere.

Du kan læse mere om, hvad der blev lånt til længere nede.

Fordeling mellem mænd og kvinder 2020
Fordelingen af låneansøgere mellem mænd og kvinder. Kilde: LendMe

Ældre ansøger oftere end yngre

Selvom vi kan se, at folk i alle aldre sammenlignede lån, var det især ansøgerne mellem 50-60 år, der tegnede sig for de største gennemsnitlige beløb. Her havde LendMe's brugere søgt om 94.151 kroner i gennemsnit.

Det skyldes, at det især var populært at søge om lån til renovering af hus, som også var det mest populære låneformål i denne aldersgruppe.

Hvis vi sammenligner med året før, viser tallene, at de 50-60 årige faktisk har byttet plads med de 40-50 årige i forhold til den gennemsnitlige størrelse på lån. Her var de placeret omvendt i top to.

Vi kan se, at hos de yngre ansøgere var det ofte mere populært at låne til bil eller til indskud til bolig, hvilket sænkede den gennemsnitlige lånestørrelse i forhold til ældre ansøgere.

Aldersfordeling på ansøgere
Fordelingen af låneansøgere ud fra alder. Kilde: LendMe

Folk, der har en partner, ansøger mere end singler

Lidt over halvdelen af ansøgerne skrev, at de var i et forhold enten med en samlevende eller med deres ægtefælle. Det er måske ikke overraskende parrene, der stod for at søge både flere og større lån i gennemsnit.

Årsagerne kan blandt andet være, at folk i par ofte har en bedre økonomi, qua at de er to om at dele de faste udgifter og derfor har mere plads i privatøkonomien til at optage lån. Når vi kigger på det månedlige rådighedsbeløb, som er det beløb, man har tilbage, når alle faste udgifter er betalt, havde ansøgerne i par 53% mere til rådighed hver måned, end singlerne havde.

Rådighedsbeløb dækker blandt andet over udgifter til husleje, internet, telefoni, vand, varme, forsikringer og eksisterende lån. I forhold til eksisterende lån, kan vi faktisk se, at de fleste af brugerne skriver, at de sparer penge ved at samle deres lån via LendMe.

Du kan læse mere om samlelån i vores brugerundersøgelse længere nede.

Vi har også kigget på tallene for, hvor de forskellige ansøgere bor i landet. Her kan vi se, at 41,7% af låntagerne boede i Jylland imod 47,9% på Sjælland. Det betyder, at selvom befolkningsfordelingen er ca. lige stor mellem Jylland og Sjælland, så var det faktisk sjællænderne, der søgte flest lån.

Region Hovedstaden var den region, der søgte om flest lån i 2020. Hele 29% af ansøgerne kom fra Storkøbenhavn, Nordsjælland eller Bornholm. Ud af de tre landsdele var det måske ikke overraskende Storkøbenhavn, der stod for den største del af de ansøgte lån.

Region Syddanmark var den andenstørste region i forhold til ansøgninger, hvor lige under hver fjerde ansøger kom fra, selvom det blot er den tredjestørste region i Danmark, når man måler på indbyggertal. Herfra stod fynboerne for 9% af de samlede ansøgninger på landsbasis i 2020.

Procentvis lånoptag efter regioner.
Låneansøgere fordelt på de fem danske regioner. Kilde: LendMe

Hvilke byer ansøger om mest?

Udover at kigge på hele regioner har vi også kigget nærmere på, hvilke byer som ansøgte om de største gennemsnitlige beløb. Her kan vi se, at fire ud af de ti største byer i Danmark faktisk søgte mere end landsgennemsnittet.

Især Danmarks tiendestørste by, Roskilde, efterspurgte større lån end de andre store byer, hvilket gav en gennemsnitlig lånestørrelse på 90.811 kroner.

På de efterfølgende pladser havde vi Randers med 88.554 kroner, Odense med 83.493 kroner og København med 83.117 kroner.

Ud af de ti største byer er det Aarhus, der med en gennemsnitlig lånestørrelse på 60.647 lånte suverænt mindst. Derudover fulgte andre jyske byer som Aalborg, Kolding, Horsens og Vejle med et gennemsnitligt lånebeløb et pænt stykke under landsgennemsnittet.

Gennemsnitsbeløb for de ti største byer
Gennemsnitsbeløbet for ansøgere i de ti største danske byer. Kilde: LendMe

I 2020 var det gennemsnitlige beløb på en ansøgning om et lån på 81.049 kroner på tværs af alle lånetyper. Det er en markant stigning på 40% sammenlignet med det gennemsnitlige ansøgte lånebeløb fra 2019 på 57.887 kroner.

En interessant observation er dog, at sjællænderne i gennemsnit ønskede at låne et højere beløb end jyderne. Folk fra Vest- og Sydsjælland ansøgte i gennemsnit om 89.471 kroner, og lige efter kom folk fra Nordsjælland, der ansøgte om 86.797 kroner i snit.

Det var henholdsvis 10% og 7% over gennemsnittet for hele Danmark. Til sammenligning var det højeste gennemsnit i Jylland fra vestjyderne, som ansøgte om 78.463 kroner. De laveste beløb blev efterspurgt af østjyderne og var på 74.591 kroner i snit.

Som nævnt tidligere stod aldersgrupperne mellem 40-50 år og 50-60 år for de højeste gennemsnitlige lån på 93.735 og 94.094 kroner. Generelt var tendensen, at danskerne ønskede at låne mindst, når de var under 30 år og over 70 år.

Gennemsnitbeløb for hver aldersgruppe
Gennemsnitsbeløbet for hver aldersgruppe. Kilde: LendMe

Det er formålet med lånet, der i høj grad bestemmer, hvor meget folk ønsker at låne. Derfor vil sammenlægningen af mindre lån altid være højt på listen over, hvad danskerne ønsker at låne penge til via LendMe. Det skyldes, at en sammenlægning af flere lån vil øge det samlede lånebeløb imodsætning til, hvis man blot ønsker at låne ét mindre enkeltbeløb.

Men hvis vi kigger på, hvad låneansøgerne ønskede at bruge et forbrugslån på i 2020, var det især renovering, som danskerne efterspurgte penge til. Lån til renovering stod nemlig som formål for 16,3% af låneansøgerne i 2020.

Det er primært aldersgruppen fra 30-60 år, som ønskede at låne til dette formål, da de stod for mere end 70% af de ansøgte lån. Overraskende er det, at 40,6% af låneansøgerne, der ville låne til renovering, boede til leje, hvor 43,9% angav, at de ejede eget hus. Det kan skyldtes, at renovering også kan dække over indkøb af møbler og indretning generelt og ikke kun om forbedringer på ejendommen. Derudover var Vestjylland det område i Danmark, som ønskede færrest lån til renovering med 6,3%.

Låneformål renovering
Procentdel af ansøgere der ønskede at låne til renovering. Kilde: LendMe

Det næsthyppigste formål i 2020 var til at købe en bil, båd eller motorcykel. 10,9% af de samlede ansøgte lån var til køretøjer, som dermed er lidt højere end i 2019. I gennemsnit efterspurgte danskerne 54.831 kroner til det formål, hvilket er næsten 2.000 kroner mere end året før.

Låneformål bil
Procentdel af ansøgere der ønskede at låne til køretøjer. Kilde: LendMe

Samlelån er en lånetype, hvor du låner et beløb, der svarer til beløbet på dine eksisterende lån. Hvis du har flere lån, bruger du det samlede beløb til at indfri eksisterende lån hos dine nuværende långivere. På den måde ‘samler’ du dine lån hos én bank, hvilket der er en række fordele ved både i forhold til rente, men også på forskellige administrative omkostninger.

Samlelån var generelt mest populært blandt de 40-50 årige, som søgte om ca. tre ud af ti samlelån i 2020, hvilket er en stigning på 5% fra 2019, hvor det samtidig også var denne befolkningsgruppe, der efterspurgte samlelån mest.

Graf over aldersgrupper med samlelån
Fordelingen af ansøgte samlelån på alder. Kilde: LendMe

Mænd samlede mere end kvinde

Mænd optog flere samlelån end kvinder, og vi kan faktisk se, at fordelingen flugter ret præcist med det generelle billede. Således tegnede mænd sig for 59,6% af de optagede samlelån.

Det er et lille fald fra sidste år, hvor mændene stod for 60,2% af de samlede samlelån.

Så meget sparede brugerne i 2020

Ud over at kigge i vores data har vi også spurgt brugerne ind til, hvor meget de sparer hver måned. Vores brugerundersøgelse tæller over 100 respondenter, der alle har samlet deres lån i løbet af 2020 via LendMe.

Graf over besparelse på samlelån
Månedlig besparelse ved at samle lån. Kilde: LendMe

Vi kan se, at mere end ni ud af ti personer sparer penge på at samle deres lån. De resterende brugere har enten svaret, at de ikke ved, hvor meget de har sparet, mens 3,9% har svaret, at de ikke sparede noget. En enkelt har svaret, at det blev dyrere, fordi vedkommende havde gæld til en privatperson og derfor højst sandsynligt ikke har betalt nogle renter.

Det interessante er, at næsten 60% af brugerne har svaret, at de sparer mere end 1.000 kroner om måneden på at samle deres lån.

Hvorfor samlede folk deres lån?

Der kan være flere årsager til, at man ønsker at samle sine lån, hvilket vi også har spurgt brugerne om.

Her kan vi se, at 70% har svaret, at det handlede om at spare penge, hvilket måske ikke kommer som en stor overraskelse. Derudover har 37% svaret, at det også har haft en betydning at kunne få et overblik over sin gæld.

Respondenterne havde mulighed for sætte mere end ét kryds i denne del af undersøgelsen.

Her er, hvad respondenterne svarede, da vi spurgte om, hvorfor de valgte at samle deres lån.

Årsag til at samle lån
Årsag til at samle lån. Kilde: LendMe

Disse lån samlede vi

Den sidste ting, som vi har kigget på i vores brugerundersøgelse om samlelån, er, hvilke typer lån som brugerne har samlet.

Her kan vi se, at der er en god blanding af forskellige lånetyper, der går igen hos mange, men især af det forbrugslån, som de fleste valgte at samle.

Derudover har kviklån også fyldt meget i år, hvor regeringen introducerede ÅOP-loftet, der de facto gjorde det umuligt for bankerne at tilbyde lån med en ÅOP på mere end 24,99%. Det kan have givet en del brugere incitament til at se, om de kunne samle deres lån, da eksisterende lån ikke automatisk kom under den nye grænse.

I hvert fald har lige over 30% af brugerne sagt, at de fik indfriet kviklån, da de samlede.

Graf over forskellige typer af samlelån
Graf over forskellige typer af lån, der blev samlet. Kilde: LendMe

2020 har været præget af Covid-19, så her har vi kigget på, hvordan låneadfærden var påvirket af pandemien. Som vi nævnte tidligere, er det gennemsnitlige ansøgte lånebeløb steget 40% fra 2019 til i år, så pandemien havde ikke en stor påvirkning på danskernes vilje til at at låne større summer.

En af de store faktorer bag det tal var antallet af samlelån, hvor mange danskere har fundet ud af, at det er en god idé at samle sine små lån til ét for at spare penge.

Blandt de respondenter i vores brugerundersøgelse længere oppe, som har svaret, at de valgte at samle deres lån på grund af Covid-19, har halvdelen af dem sparet mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden.

Dennis Nielsen valgte at samle sine lån

Dennis Nielsen var en af de danskere, der i årets løb valgte at optage et samlelån, så han kunne få bedre styr på økonomien. Det gjorde han, fordi hans fremtid så usikker ud på grund af Covid-19.

Han arbejdede på en fabrik, der producerede ovne til hoteller og restauranter, og som blev hårdt ramt. Først faldt salgstallene, folk blev sendt hjem, og sidenhen blev ansatte afskediget.

“Jeg havde ikke tænkt over at samle mine lån før. Det kørte bare, men når man kommer i denne situation, så begynder man selvfølgelig at spekulere over det.”

Dennis Nielsen og hans kollegaer indså situationens alvor og diskuterede jævnligt deres økonomi. Det fik Dennis til at give sine lån et tjek gennem LendMe.

“Jeg begyndte at kigge mine lån igennem, og jeg valgte et samlelån, så jeg kunne få betalt mine dyreste lån ud.”

Det resulterede i, at han nu sparer mellem 1.000 og 2.000 kroner om måneden.

Hvordan ændrede Covid-19 låneformålene for ansøgerne?

Covid-19 havde også indflydelse på, hvad danskerne ønskede at låne penge til, blandt andet steg efterspørgslen på lån til renovering fra 14,8% i 2019 til 16,3% i 2020.

Sammenligning renovering 2020 og 2019
Sammenligning af lån til renovering i 2020 med 2019 (%). Kilde: LendMe

Danskerne ønskede derfor i højere grad at låne penge til at renovere deres egen bolig eller sommerhus, når de mange restriktioner krævede mere tid hjemme. DI Dansk Byggeri, der er et branchefællesskab på 5700 virksomheder, vurderer også, at der i år og næste år vil være en stigning på 8%, når det gælder renovering.

Tallene taler også sit tydelige sprog, når det kommer til andelen af ferielån. Her er der sket et markant fald fra 11,2% ansøgte lån til ferie i 2019 og helt ned på 7,2% i 2020.

Sammenligning af ferielån 2020 og 2019
Sammenligning af lån til ferie i 2020 med 2019 (%). Kilde: LendMe

Det kunne især flyselskaberne mærke, da Københavns Lufthavn meldte ud, at flytrafikken faldt med omkring 70% i årets første ni måneder sammenlignet med 2019. Det var et dyk på 23,3 millioner rejsende til 6,7 millioner.

Til gengæld kan flere af ferielånene være blevet brugt i Danmark, da antallet af danske feriehusovernatninger steg med hele 50% i 2020.

Den største overraskelse i forbindelse med Covid-19 var at procentdelen, der ønskede at låne penge til specielle anledninger som bryllupper, konfirmationer og lignende, var den samme som sidste år.

I 2019 var andelen på lige under 9%, og det var det samme i 2020, selvom der i flere omgange har været forsamlingsforbud for mere end 10 og 50 personer.

LendMe er Danmarks største sammenligningstjeneste indenfor forbrugslån. Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på lånemarkedet til gavn for brugerne. Lånebarometeret repræsenterer en unik indsigt i markedet, da det er den eneste af sin art i Danmark.

Hvis du er journalist eller repræsenterer et medie, er du velkommen til at kontakte vores CMO, Martin Trasmundi, hvis du har brug for andre tal eller analyser til din historie. Vi hjælper meget gerne med at fremskaffe data, der er relevant for din læser eller seer.

Martin Trasmundi

mt@lendme.dk

Tlf.: 31 10 35 65