Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er et skattefrit beløb til lejere. Læs om du kan få det her.

Sidst opdateret: 3. maj 2024 | Læsetid: 2 minutter

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige, som lejere kan få som hjælp til at betale huslejen. Tilskuddet dækker kun en del af huslejen, og det er forskelligt fra person til person, da det afhænger af en række faktorer som indkomst, formue og lejemålets størrelse.

Under boligstøtte finder man begreberne boligsikring og boligydelse, der blot er andre ord for det samme. Typisk omtales boligsikring som den ydelse, der udbetales til alle, der bor til leje og ikke får social pension.

Boligydelsen omtales om den type af boligstøtte, der gives, hvis man modtager invaliditetsydelse, folkepension eller førtidspension uanset boligtype. Hvis man har fået tildelt førtidspension før 1. januar 2003, får man boligydelse, hvis den er tildelt efter, får man boligsikring.

Hvis du bor til leje i en helårsbolig med køkken, kan du modtage boligstøtte. Det er kun én i boligen, der kan få støtten, så hvis du eksempelvis bor med en kæreste, bliver boligstøtten udbetalt til én af jer.

I nogle tilfælde bliver boligstøtten også udbetalt til boligselskabet, som så fratrækker det beløb i din leje hver måned.

Det er også muligt at modtage boligstøtte, hvis du bor til leje i en bolig, som dine forældre har købt, eller du fremlejer en bolig. I begge tilfælde skal der udformes en kontrakt, som skal indsendes til det offentlige, når du ansøger om boligstøtte.

Det beløb, du kan få i boligstøtte, afhænger af en række kriterier som:

  • Din husleje
  • Boligens kvadratmeter
  • Antallet af børn og voksne i boligen
  • Indkomst og formue for alle i boligen
  • Om du er førtids- eller folkepensionist

borger.dk kan du finde en oversigt over, hvor meget du maksimalt kan få under de forskellige kriterier. Hvis du for eksempel bor til leje uden børn, og du ikke er pensionist, kan du få op til 1.039 kroner om måneden i 2021.

Boligstøtten bliver beregnet ud fra den samlede indkomst og formue i boligen, og det skal du især være opmærksom på, hvis du fremlejer en bolig. I perioden er det vigtigt, at udlejer ikke står som beboer på adressen i folkeregistret, da det har indflydelse på den sats, som du kan modtage.

Der er en beregner på borger.dk, der giver dig et estimat på, hvor meget du modtager om måneden ud fra din personlige situation.

Du kan søge boligstøtte, inden du flytter ind i din lejebolig, men højst 30 dage efter indflytning, hvis du vil have udbetaling fra første dag i boligen. Hvis du søger op til 30 dage efter indflytning, får du boligstøtte med tilbagevirkende kraft, så du modtager støtten fra dag 1.

Hvis du har søgt, inden du flytter ind, skal du notere dig, at du ikke får ydelsen med det samme. Det skyldtes, at Udbetaling Danmark først behandler din ansøgning fra den dag, du flytter ind i boligen. Udbetalingen sker dog i løbet af den første måned.