Vilkår og betingelser

På denne side kan du læse om LendMes vilkår og betingelser.

Sidst opdateret: 30. juni 2023 | Læsetid: 5 minutter

Udstedelsesdato for vilkår og betingelser (Herefter refereret til som "betingelser"): 3. august 2018.

Selskabet bag LendMe

 • LendMe ApS
 • Carl Jacobsens Vej 16, St. 8
 • 2500 Valby
 • CVR nummer 37445290

(Herefter refereret til som ”Lendme”).

Lendme er en uvildig formidler af finansielle lånetilbud på det danske marked.

Tjenesten består i, at Lendme videreformidler din og din eventuelle medansøgers låneforespørgsel til de långivende selskaber og banker, som Lendme samarbejder med. Dette sker med henblik på, at du kan sammenligne disses tilbud. Lendme kan ikke garantere, at de långivende selskaber og banker afgiver et tilbud på baggrund af din ansøgning. Lendme er derfor ikke forpligtet til at præsentere dig for et tilbud.

Såfremt du og din eventuelle medansøger vælger at gøre brug af et af de indkomne tilbud, så er det låneforhold, der opstår, udelukkende mellem dig/jer som låntager(e) og det långivende selskab eller bank som långiver.

Lendme indgår ikke som part i et eventuelt låneforhold, og Lendme yder ikke nogen form for rådgivning i forhold til, hvilke af de modtagne tilbud du bør vælge, hvorfor Lendme ikke kan stilles til ansvar for en manglende opfyldelse af aftalen eller tilbuddet, der er formidlet gennem Lendme.dk.

Fra du modtager et tilbud fra et långivende selskab eller bank, skal du seneste 14 dage efter accepterer dette, ellers bortfalder tilbuddet.

For dig som forbruger, koster det ikke noget at benytte Lendme.dk til indhentelse af lånetilbud.

Lendme modtager et honorar fra det långivende selskab eller bank, som yder et lån til dig, for at formidle kontakten mellem dig og det långivende selskab eller bank.

Disse Betingelser beskriver forudsætningerne samt forholdene, der gør sig gældende for, at Lendme kan formidle lånetilbud til dig. Din accept er en forudsætning for, at du kan benytte Lendme.dk samt de tjenester, som Lendme stiller til rådighed.

Ved at udfylde ansøgningsskemaet, anmoder du Lendme om, på dine vegne, at indhente lånetilbud hos de långivende selskaber og banker, som Lendme samarbejder med samt løbende at informere dig om de tilbud, de långivende selskaber og banker ønsker at tilbyde dig.

Udstedelsesdatoen for disse Betingelser ses øverst på siden. Lendme kan ændre og/eller opdatere disse Betingelser, når de finder det nødvendigt. Når disse ændringer er foretaget, vil du ved at bruge Lendme.dk angive din accept af ændringerne.

Din brug af Lendme.dk eller de tjenester som Lendme tilbyder, er omfattet af LendMes Privatlivspolitik, som er inkorporeret ved henvisning i disse Betingelser.

Rettighederne til navnet, varemærket samt alle øvrige immaterielle rettigheder på hjemmesiden Lendme.dk eller i materiale produceret eller gengivet af LendMe tilhører Lendme eller licenshaveren(ne), som LendMe har indgået aftale med.

Det er ikke tilladt at foretage en låneforespørgsel, bruge hjemmesiden eller dets indhold til andet end privat brug, og der må ikke på nogen måde videregives, kopieres eller sælges information til en tredjepart, uden Lendmes skriftlige godkendelse heraf.

Ved at afgive information eller feedback om LendMe eller tjenesterne der tilbydes på Lendme.dk i skriftlig eller mundtlig form, giver du samtykke til at Lendme frit og uden kompensation kan bruge, videregive og fremvise denne information, med angivelse af dit fornavn, og evt. lånebeløb og lånetid.

Du er ansvarlig for at:

 • alle de informationer, du angiver i ansøgningsskemaet, er korrekte og retvisende,
 • din brug af Lendme.dk og de tjenester, der tilbydes, ikke strider mod disse Betingelser eller gældende ret,
 • ikke dele dine loginoplysninger med andre, da de er personlige og kan indeholde informationer omkring dine lånetilbud.

LendMe formidler alene kontakten mellem dig og de långivende selskaber og banker, som Lendme samarbejder med, hvorfor LendMe ikke kan drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, tvister eller økonomiske tab, der opstår i forbindelse med et eventuelt låneforhold. Låneforholdet består alene mellem dig og det långivende selskab eller bank.

LendMe kontrollerer ikke altid de lånetilbud der afgives af de långivende selskaber og banker, og garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af dette indhold.

Da tilbuddene der vises på Lendme.dk kun er vejledende, og den endelige aftale altid indgås direkte med det långivende selskab eller bank, kan LendMe ikke gøres ansvarlig for omkostninger eller tab der er opstået i den forbindelse.

LendMe er ikke erstatningspligtig for direkte eller indirekte tab, i forhold til IT nedbrud, svigtende adgang til data og/eller ødelæggelse af data i vores systemer, der skyldes en af følgende begivenheder; terror, hærværk, strømsvigt, computervirus og/eller hacking, uroligheder, sabotage, naturkatastrofer eller force majeur, lockout, strejke, blokade eller boykot.

Dette gælder også generelt for forhold, der er uden for LendMes kontrol, også selvom det kun er dele af funktionaliteterne, der berøres.

Når du tilmelder din mail til vores nyhedsmail-tjeneste på Lendme.dk, kan vi bruge dine personlige informationer til at kontakte dig i forbindelse med markedsføringstiltag. Du kan til enhver tid trække dit samtykke, til at modtage vores elektronisk nyhedsbrev eller anden elektronisk markedsføring, tilbage, ved at kontakte Lendme skriftligt på info@lendme.dk, eller ved at bruge "Afmeld"-linket i e-mailen. Afmelding er selvfølgelig gratis.

I tilfælde af spørgsmål til disse Betingelser, eller de tjenester som Lendme tilbyder, så kan du skrive til kundeservice@lendme.dk, eller ringe på 70 60 62 62.

LendMe kan uden forudgående varsel, slette din ansøgning eller begrænse din adgang til tjenesten.

Årsagen til dette kan skyldes, men er ikke begrænset til,

 • overtrædelse eller brud på disse Betingelser eller andre forpligtelser Lendme er underlagt,
 • anmodning fra myndigheder,
 • anmodning fra dig om at dine data skal slettes,
 • ophør eller ændring af tjenesten,
 • tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager,
 • svig eller ulovlige aktiviteter.

Sletning af din ansøgning medfører,

 • fjernelse af adgang til alle tilbud modtaget i forbindelse med brugen af tjenesten,
 • sletning af ansøgnings-id og alle tilknyttede oplysninger, filer og alt indhold, der knytter sig til eller befinder sig på din konto (eller en del deraf), og
 • begrænsning i, eller spærring af yderligere brug af tjenesten.

LendMe formidler kredit på vegne af Basisbank, Express Bank, Facit Bank, MiniFinans, Nordea, PenSam Bank, re:member (en del af EnterCard Danmark), Resurs Bank, Santander, Spar Nord, Sparxpres (en del af Spar Nord Bank), Ikano Bank, Ferratum, Nordfyns Bank, Unilån og TF Bank.

Marketing samtykke

Hvis du vælger at acceptere LendMe's marketingsamtykke, accepterer du at modtage markedsføring vedrørende finansielle produkter og andre tjenesteydelser fra LendMe ApS og vores samarbejdspartnere via e-mail, sms og telefonkald.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til LendMe ApS.

Eventuelle tvister mellem dig og Lendme afgøres i henhold til dansk lov ved byretten i København.

Hvis du som forbruger vil klage over dit forløb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 • Center for Klageløsning
 • Nævnenes Hus
 • Toldboden 2
 • 8800 Viborg
 • www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/odr her.