Vilkår

På denne side kan du læse om LendMes vilkår.

Sidst opdateret: 13. december 2023 | Læsetid: 5 minutter

Disse brugsbetingelser ("vilkår") gælder for din brug af vores tjeneste ("tjeneste"). Tjenesten leveres af LendMe ApS, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, CVR.nr: 37445290 ("LendMe", "vi", eller "vores")

Ved at registrere dig som bruger eller bruge tjenesten, accepterer du følgende vilkår og bekræfter, at du har læst og forstået LendMe's privatlivspolitik.

1.1

Tjenesterne omfatter assistance fra LendMe i forsikrings- og låneansøgningsprocesserne, blandt andre lignende processer for finansielle tjenester, der er tilgængelige via LendMe. Desuden sikrer LendMe levering af relevante tilbud og oplysninger baseret på de kriterier, der er angivet i dine applikationer eller indsamlet om dig i forbindelse med leveringen af Serviceydelserne. Derudover består vores tjenester af uScore-tjenesten, som er beskrevet mere detaljeret i 1.4. Alle ovennævnte tjenester omtales i disse vilkår som "Servicesektor" og individuel forkyndelse under navnet "Tjeneste".

1.2

Når du indsender en låneansøgning eller forsikringsansøgning via LendMe, bruger uScore eller bruger andre LendMe-tjenester, etableres der et aktivt kundeforhold mellem dig og LendMe ("Aktivt kundeforhold"). Hvis du er bruger af LendMe lånemæglertjenester, varer dette Aktive Kundeforhold i 18 eller 24 måneder, afhængigt af om du får bevilget et lån eller ej. Hvis du får bevilget et lån, er perioden 24 måneder. Hvis du ikke får bevilget et lån, er perioden 18 måneder. Hvis du ikke har ansøgt om et lån, men har benyttet andre tjenester, fortsætter det aktive kundeforhold i 24 måneder fra sidste login eller brug. I tilfælde af at du har givet samtykke til at modtage digital markedsføring fra os, anses du for at have et aktivt kundeforhold hos os, indtil dit samtykke er trukket tilbage.

1.3

Under et Aktivt Kundeforhold kontakter vi dig, hvis vi har tilbud til dig enten straks eller senere under Aktivt kundeforhold. Vi kan også kontakte dig for at indhente oplysninger, der kan være relevante for din låneansøgning eller privatøkonomi, såsom oplysninger om stigende renter, ændringer i markedsforhold eller produkttilbud, der kan forbedre din økonomiske situation mv.

1.4

1.4 Ved at få adgang til vores websted www.uscore.dk eller engagere dig i nogen af vores tjenester, får du adgang til din personlige kreditværdighedsprofil genereret på uScore (www.uscore.dk). Denne profil er sammen med en række relaterede tjenester tilgængelig når som helst under dit aktive kundeforhold. Vores tilbud strækker sig ud over blot låneansøgninger og omfatter et bredt spektrum af finansielle tjenester, der er skræddersyet til at forbedre din oplevelse på uScore.

1.5

Tjenesterne må kun bruges af personer over 18 år.

2.1

Tjenesterne leveres gratis til brugerne, hvor LendMe genererer indtægter fra partnerskaber og tilknytninger til finansielle tjenesteudbydere såsom banker, långivere, forsikringsselskaber, blandt andre.

3.1

Du skal give nøjagtige oplysninger om dig selv og din økonomiske situation.

3.2

Du accepterer, at LendMe eller vores partnere kan foretage en kreditkontrol, herunder indsamle oplysninger om gæld, både under registreringen og, hvis det er relevant eller nødvendigt, senere under det aktive kundeforhold i overensstemmelse med gældende lovgivning og LendMe's privatlivspolitik.

3.3

Din konto er personlig og kan ikke bruges af andre end dig. Du er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted via din konto. Det er dit ansvar at administrere adgangskoder og andre legitimationsoplysninger sikkert for at forhindre uautoriseret adgang.

LendMe er ansvarlig for at opfylde de forpligtelser, der er beskrevet under disse Vilkår, i forhold til de tjenester, der leveres til dig, i overensstemmelse med de fastsatte processer og standarder, der er beskrevet heri.

4.1

LendMe’s mål er, at tjenesten skal være tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. LendMe forbeholder sig dog retten til midlertidigt at afbryde Tjenesten af årsager, herunder, men ikke begrænset til, tekniske fejl, softwareopdateringer, systemvedligeholdelse, ændringer eller strømafbrydelser.

5.1

LendMe er bundet af fortrolighed med hensyn til alle oplysninger og forhold, som LendMe bliver opmærksom på, når du bruger Tjenesten.

5.2

Tavshedspligten gælder ikke i tilfælde, hvor du direkte eller indirekte anmoder LendMe om at videregive oplysninger, f.eks. til banker og långivere, eller hvor LendMe er forpligtet til at videregive oplysninger ved lov, regulering, officiel afgørelse eller juridisk bindende dom.

5.3

Tavshedspligten gælder også efter kontraktforholdets ophør.

6.1

LendMe kan ikke garantere, at banker eller långivere vil give et tilbud baseret på din ansøgning, og LendMe er heller ikke forpligtet til at give et tilbud. Selv om LendMe kan formidle lån eller andre finansielle produkter, er der desuden ingen sikkerhed for en sådan formidling. Ethvert etableret finansielt forhold er udelukkende mellem dig og den respektive finansielle enhed.

6.2

LendMe, der udelukkende fungerer som mellemmand, videresender tilbud fra vores partnere og garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller korrektheden af oplysninger vedrørende de finansielle produkter eller deres vilkår. Derfor er LendMe ikke part i noget finansielt produktforhold og påtager sig intet ansvar for kontraktlige forpligtelser eller urigtige oplysninger, der opstår mellem dig og tredjeparter.

7.1

Under dit engagement med LendMe, hvad enten det er gennem låneansøgninger, forsikringsansøgninger eller brug af andre finansielle produkter og tjenester, der tilbydes, kan LendMe kontakte dig via e-mail, SMS og telefon som en del af den ønskede service og administration af opgaver, du har købt fra os ved at bruge vores tjenester.

7.2

Når du registrerer din e-mailadresse eller dit telefonnummer og giver samtykke til at modtage nyhedsbreve eller anden markedsføringskommunikation, kan vi bruge dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med forskellige markedsføringsaktiviteter. Oplysninger om LendMe's behandling af personoplysninger kan findes i LendMe's privatlivspolitik.

7.3

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage information eller markedsføring tilbage ved at kontakte LendMe's kundeservice.

8.1

LendMe kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering af Tjenesten, der skyldes omstændigheder uden for LendMe's rimelige kontrol.

9.1

LendMe kan frit overføre sine rettigheder og forpligtelser til enhver tredjepart eller tredjeparter i overensstemmelse med Vilkårene.

9.2

Overførsel af adgang til Tjenesten til andre af dig er forbudt.

10.1

Tjenesten leveres løbende, hvor begge parter har ret til at annullere. Annullering af service kan initieres af dig via e-mail via LendMe's kundeservice. Ved opsigelse ophører din adgang til tjenesten.

10.2

LendMe kan, uden forudgående varsel eller yderligere begrundelse, begrænse eller nægte dig adgang til Tjenesten.

11.1

LendMe forbeholder sig retten til at ændre vilkårene til enhver tid, med den reviderede version offentliggjort på sin hjemmeside. Accept af den reviderede version er obligatorisk for fortsat brug af tjenesten. Ved at bruge tjenesterne bekræfter du din forståelse og accept af de gældende vilkår.

12.1

Vilkårene er udelukkende underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og du underkaster dig uigenkaldeligt jurisdiktionen for domstolene i Danmark. Eventuelle tvister skal bilægges i mindelighed. Hvis det ønskes, kan låntager kontakte forbrugerrådgivningstjenesterne eller forelægge sagen for forbrugerklagenævnet. Forbrugerrådgivningens webadresse er www.forbrug.dk. Du kan kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via deres webadresse www.kfst.dk Hver af parterne kan også anlægge sag ved de almindelige domstole.

LendMe ApS: info@lendme.dk eller 70 60 62 62