LendMe pattern

PenSam Bank

På denne side kan læse mere om PenSam Bank

Sidst opdateret: 17. september 2020 | Læsetid: 1 minutter

PenSam Bank er en privatkundebank, som er del af PenSam koncernen. Banken er et 100 % ejet datterselskab af PenSam Holding A/S, der foruden Pensam Bank A/S tæller PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S og PenSam A/S.

PenSam Holding A/S er stiftet af FOA sammen med Pensionskassen PenSam. Aktionærer i PenSam Holding A/S er FOA - Fag og Arbejde (FOA) og Pensionskassen PenSam.

  • Hovedkontor: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum
  • Kontor i Danmark: Ja
  • Type: Internetbank
  • Ansatte i Danmark: 23
  • Kontakt dansk kundeservice: tlf.: 78 77 79 53 / bank@pensam.dk

Historien om PenSam Bank

  • 2018: PenSam indgår samarbejde med Lendme, så FOAs medlemmer nu har mulighed for at indhente tilbud fra PenSam og sammenligne dem med tilbud fra andre banker.
  • 1994: PenSam Bank begynder at tilbyde bankprodukter til privatkunder.
  • 1990: PenSam Bank stiftes for at tilbyde kapitalpensionsopsparing som supplement til PenSams arbejdsmarkedspensionsordningerne.
  • 1986: PenSam dannes som et administrationssamarbejde mellem fire FOA-pensionskasser. PenSam flytter ind på Jørgen Knudsens Vej i Farum.
  • 1966: Pensionskassen for sygehjælpere stiftes som den første indenfor LO familien.