Hvad er skat?

Sidst opdateret: 3. maj 2024 | Læsetid: 1 minutter

Skat er en betegnelse for de penge, der opkræves af det offentlige til dækning af udgifter til forvaltning og service. Ydelsen er obligatorisk at betale til staten eller kommunerne, og der er ikke nogen direkte modydelse på den skat, du betaler.

Skatten bruges til at finansiere de offentlige udgifter, så der i samfundet er råd til hospitaler, ældrepleje, uddannelse og mange flere områder. Derudover bruges skat også til at påvirke fordelingen i samfundet og til at regulere adfærd i den ønskede retning.

Der er en lang række former for skatter og afgifter, blandt andet skat på indkomst, virksomhedsskatter, afgifter på varer og tjenester osv. I Danmark er det Skattestyrelsen, der står for at opkræve skatter.

Indkomstskatten er den dominerede beskatning i Danmark, hvor den personlige indkomst udgør omkring halvdelen af den samlede beskatning. Det er indkomst fra lønarbejde, som opdeles i A-skat og B-skat.

Her er A-skat det beløb, som du betaler af din faste indtægt hver måned fra din arbejdsgiver. Det bliver automatisk oplyst til Skattestyrelsen. B-skat er beløbet fra en sekundær indkomst, som kan være fra en selvstændig virksomhed eller enkelt honorar for en ydelse, som du er forpligtet til at oplyse på skat.dk.

Du kan få en oversigt via din årsopgørelse, der kommer i midten af marts.